ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ชุมชน สังคม

เคล็ดลับ 30s

ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เชิญชวนให้ชุมชน ท้องถิ่นเสนอโครงการเพื่อร่วมสร้างสรรค์ชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่  ชุมชน/ท้องถิ่นเป็นฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง น่าอยู่ ปลอดภัย มีพัฒนาการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี และหากทุกชุมชน/ท้องถิ่นมุ่งมั่นดำเนินการอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยจะพัฒนาอย่างมีทิศทางให้เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุด

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ชุมชน,ขยะ,ความพอเพียง,ประเทศไทย
1 มกราคม 2553

ชุมชน/ท้องถิ่นเป็นฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง น่าอยู่ ปลอดภัย มีพัฒนาการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี และหากทุกชุมชน/ท้องถิ่นมุ่งมั่นดำเนินการอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยจะพัฒนาอย่างมีทิศทางให้เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุด