ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ชุมชน สังคม

Filler ขยะ

ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

สสส. ริเริ่มขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในรูปแบบใหม่ คือ การบูรณาการงานในพื้นที่ ด้วยพลังของความร่วมมือจากทุกคน พื้นที่ทดลองคือ จ.เชียงใหม่  “ปฏิบัติการเชียงใหม่เอี่ยม” ปฏิบัติการสร้างการเปลี่ยนแปลง 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การร่วมลดปริมาณขยะให้ได้ 30%, การสร้างพฤติกรรมใหม่ในการร่วมลดการปล่อยน้ำเสียลงคลอง และสร้างพลังการบริโภคอาหารอินทรีย์ เกิดแหล่งการเข้าถึงได้ 99 แห่ง เพื่อคนเชียงใหม่ทุกคน

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ขยะ,เชียงใหม่,เอี่ยม,ประเทศไทย,ปุ๋ยหมัก,รีไซเคิล
1 มกราคม 2552

“ปฏิบัติการเชียงใหม่เอี่ยม” ปฏิบัติการสร้างการเปลี่ยนแปลง 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การร่วมลดปริมาณขยะให้ได้ 30%, การสร้างพฤติกรรมใหม่ในการร่วมลดการปล่อยน้ำเสียลงคลอง และสร้างพลังการบริโภคอาหารอินทรีย์ เกิดแหล่งการเข้าถึงได้ 99 แห่ง เพื่อคนเชียงใหม่ทุกคน