ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ชุมชน สังคม

วิชาพึ่งตนเอง 5

ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ชุมชน สังคม

download 1,274
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

การแก้ปัญหาเชื้อราในนาข้าว ด้วยเชื้อราไตรโคเดอมา + นวดบำบัด + ถังดักไขมันสู่ชุมชนด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน