ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ชุมชน สังคม

วิชาพึ่งตนเอง 20

ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

รายการเพื่อชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆ ที่จะมาเติมเต็มให้ชีวิตในปัจจุบัน ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยใคร แต่เน้นหลักการของการพึ่งตนเอง เพื่อการใช้ชีวิตตามหลักพอเพียงอย่างเรียบง่ายและมีความสุข

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

การแก้ปัญหาดินนาข้าวเสื่อมด้วยน้ำหมักชีวภาพ + ใบหูเสือ ผักเป็นอาหาร อาหารเป็นยา + ขมิ้นชัน มหัศจรรย์สมุนไพร ดูแลทั้งภายในและภายนอก