ออกกำลังกาย / กิจกรรมทางกาย

สุขภาพกายใจ

Cartoon ขยับบ่อยๆดีที่สุด

ออกกำลังกาย / กิจกรรมทางกาย

แคมเปญ ‘ลดพุง ลดโรค’สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านโภชนาการ และกระตุ้นให้คนไทยไม่ว่าจะลงพุงน้อยหรือลงพุงใหญ่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ออกกำลังกาย,สุขภาพกาย
1 มกราคม 2555

ในปัจจุบันปัจจัยที่่ส่งผลทำให้เกิดโรคอ้วนและอ้วนลงพุงมีหลากหลายดังนั้นการจัดการปัญหาจำเป็นต้องมีนโยบายและยุทธศาตร์ให้ครอบคลุมเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยการรณรงค์ให้สังคมไทยตระหนักถึงปัญหาโรคอ้วนและอ้วนลงพุง ให้รับรู้และเข้าใจ ป้องกันด้วยหลัก 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์