สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

วิตามินข่าว ตอน อริยสัจ4

สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก

รายการที่นำเสนอเกร็ดความรู้จากข่าวสารในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆ ในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยนำเสนอเนื้อหาในหลากหลายแง่มุม ตั้งแต่ประวัติ สาเหตุ สิ่งที่ควรกระทำ วิธีแก้ไขและวิธีป้องกันหลีกเลี่ยง

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

อริยสัจ 4 เป็นพระธรรมที่คู่กับวันวิสาขบูชา เด็กๆ มักจะท่องกันติดปากว่า ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แต่อาจจะยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของแต่ละข้อว่าคืออะไร วิตามินข่าวอาสาจะมาเล่าให้ฟังกันอย่างง่ายๆ