สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

วิตามินข่าว ตอน 6 วิธีเล่าเรื่อง

สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก

รายการที่นำเสนอเกร็ดความรู้จากข่าวสารในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆ ในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยนำเสนอเนื้อหาในหลากหลายแง่มุม ตั้งแต่ประวัติ สาเหตุ สิ่งที่ควรกระทำ วิธีแก้ไขและวิธีป้องกันหลีกเลี่ยง

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

เมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่าง เด็กๆ มักจะกังวลไม่กล้าเล่าให้พ่อแม่ฟัง วิตามินข่าวขอเป็นคนกลางในการยืนยันว่าไม่ว่าอย่างไร พ่อแม่ก็ยินดีที่จะรับฟังลูกๆ เสมอ เรามี 6 วิธีเล่าเรื่อง ที่ทำให้พ่อแม่ฟังและเข้าใจได้อย่างง่ายๆ และชัดเจน