Universal Design

ชุมชน สังคม

เมืองใจดี ตอน บ้านคุณลุงทรงวุฒิ เชียงใหม่

Universal Design

เรียลลิตี้ที่พร้อมอาสาสร้างความเข้าใจเพื่อผสานความแตกต่างที่มีอยู่อย่างหลากหลายในสังคม ทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ คนชรา และคนพิการ ให้ได้ใช้ชีวิตด้วยความเท่าเทียมกันอย่างมีความสุข ภายใต้แนวคิด "Universal Design" หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

"บ้านเล่นระดับ" ที่เป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัย ความภาคภูมิใจเมื่อครั้งอดีตของคุณลุงทรงวุฒิ กลับเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันของคุณลุงในวันที่สภาพร่างกายเสื่อมถอยไปตามกาลเวลา