ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

เมืองใจดี ตอน บ้านคุณลุงทรงวุฒิ เชียงใหม่

ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

download 1,226
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

"บ้านเล่นระดับ" ที่เป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัย ความภาคภูมิใจเมื่อครั้งอดีตของคุณลุงทรงวุฒิ กลับเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันของคุณลุงในวันที่สภาพร่างกายเสื่อมถอยไปตามกาลเวลา