ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

เมืองใจดี ตอน บ้านคุณลุงดวงโชค กรุงเทพ

ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

download 1,222
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

บ้านทาวน์เฮ้าส์ 4 ชั้น 7 ระดับ ของลุงดวงโชคและคุณป้าสมจิตร เกิดขึ้นจากความรักที่ลูกๆ มีต่อพ่อแม่ แต่เมื่อวันหนึ่งที่การใช้ชีวิตประจำวันในบ้านเป็นไปด้วยความลำบากทั้งบริเวณบันไดบ้าน ห้องน้ำ หรือแม้แต่ในห้องครัว คงถึงเวลาแล้วที่บ้านต้องได้รับการปรับปรุง เพื่อให้ความสุขกลับคืนมาอีกครั้ง