ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

เมืองใจดี ตอน บ้านคุณสุชาติ นครศรีธรรมราช

ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

download 1,231
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

บ้านของลุงสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ ที่มีบ้านเป็นทั้งที่อยู่อาศัย และเป็นพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงที่ให้ลูกหลานชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแวะเข้ามาหาความรู้ การออกแบบปรับปรุงบ้านครั้งนี้ลุงสุชาติตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ทำเพื่อคนในครอบครัวเท่านั้น