Universal Design

ชุมชน สังคม

เมืองใจดี ตอน บ้านคุณสุชาติ นครศรีธรรมราช

Universal Design

เรียลลิตี้ที่พร้อมอาสาสร้างความเข้าใจเพื่อผสานความแตกต่างที่มีอยู่อย่างหลากหลายในสังคม ทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ คนชรา และคนพิการ ให้ได้ใช้ชีวิตด้วยความเท่าเทียมกันอย่างมีความสุข ภายใต้แนวคิด "Universal Design" หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

บ้านของลุงสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ ที่มีบ้านเป็นทั้งที่อยู่อาศัย และเป็นพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงที่ให้ลูกหลานชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแวะเข้ามาหาความรู้ การออกแบบปรับปรุงบ้านครั้งนี้ลุงสุชาติตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ทำเพื่อคนในครอบครัวเท่านั้น