ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

เมืองใจดี ตอน ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ปทุมธานี

ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

download 1,235
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 จ.ปทุมธานี เป็นสถานีอนามัยที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ทุกเพศทุกวัย ถึงแม้ชาวบ้านในชุมชนจะชื่นชมการบริการที่ยอดเยี่ยมของอนามัยแห่งนี้ แต่ในด้านอาคารสถานที่ ชาวบ้านในชุมชนก็เห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องมีการปรับปรุง แต่การปรับปรุงครั้งนี้จะทำอย่างไรเพื่อให้ตอบสนองความแตกต่างของผู้ใช้บริการทั้งหมดได้