ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

เมืองใจดี ตอน สวนสาธารณะวังทอง 1 กรุงเทพ

ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

download 1,228
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

สวนสาธารณะเปรียบเสมือนเป็นปอดของเมืองที่ให้คนทุกคน มาออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะวังทอง 1 ก็พร้อมแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นสวนสาธารณะต้นแบบ ที่มีการออกแบบสำหรับทุกคน ทุกเพศทุกวัย รวมถึงคนพิการด้วย