Universal Design

ชุมชน สังคม

เมืองใจดี ตอน สวนสาธารณะวังทอง 1 กรุงเทพ

Universal Design

เรียลลิตี้ที่พร้อมอาสาสร้างความเข้าใจเพื่อผสานความแตกต่างที่มีอยู่อย่างหลากหลายในสังคม ทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ คนชรา และคนพิการ ให้ได้ใช้ชีวิตด้วยความเท่าเทียมกันอย่างมีความสุข ภายใต้แนวคิด "Universal Design" หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

สวนสาธารณะเปรียบเสมือนเป็นปอดของเมืองที่ให้คนทุกคน มาออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะวังทอง 1 ก็พร้อมแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นสวนสาธารณะต้นแบบ ที่มีการออกแบบสำหรับทุกคน ทุกเพศทุกวัย รวมถึงคนพิการด้วย