ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

เมืองใจดี ตอน บ้านคุณสุเพ็ญรัตน์ กรุงเทพ

ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

download 1,227
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

บ้านเดี่ยวสองชั้นของคุณสุเพ็ญรัตน์ เป็นที่พักอาศัยของคุณตาที่อายุ 87 ปี และ คุณยายอายุ 77 ปี แต่ด้วยความแก่ตัว ทั้งสองตายายจึงต้องใช้ชีวิตอยู่ชั้นล่างของบ้านเท่านั้น โจทย์การออกแบบครั้งนี้คือการออกแบบให้ผู้สูงอายุในบ้านนี้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ