Universal Design

ชุมชน สังคม

เมืองใจดี ตอน รวมบ้านใจดี

Universal Design

เรียลลิตี้ที่พร้อมอาสาสร้างความเข้าใจเพื่อผสานความแตกต่างที่มีอยู่อย่างหลากหลายในสังคม ทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ คนชรา และคนพิการ ให้ได้ใช้ชีวิตด้วยความเท่าเทียมกันอย่างมีความสุข ภายใต้แนวคิด "Universal Design" หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

เมื่อคุณแอนดี้ เข็มพิมุก และคุณท็อป ดารณีนุช ที่มั่นใจนักหนาว่า มีความคุ้นเคยกับที่พักอาศัยของตนเองเป็นอย่างดี แถมยังสะดวกสบายอีกด้วย ทางรายการจึงท้าให้ทั้งคู่มาลองเป็นคนชรา และคนพิการดูบ้าง แล้วใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของตน มาติดตามกันว่าความคิดของทั้งสองจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่