ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

เมืองใจดี ตอน รวมพื้นที่สาธารณะใจดี

ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

download 1,225
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

คุณ "มัต" อนันต์ วงศ์อารี ผู้พิการทางสายตา เวลาเดินทางไปไหนก็จะมีครอบครัวอยู่เคียงข้างเสมอ แต่วันนี้คุณมัตจะลองเดินทางด้วยการขึ้นรถบริการ และใช้พื้นที่สาธารณะโดยลำพัง