Universal Design

ชุมชน สังคม

เมืองใจดี ตอน รวมพื้นที่สาธารณะใจดี

Universal Design

เรียลลิตี้ที่พร้อมอาสาสร้างความเข้าใจเพื่อผสานความแตกต่างที่มีอยู่อย่างหลากหลายในสังคม ทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ คนชรา และคนพิการ ให้ได้ใช้ชีวิตด้วยความเท่าเทียมกันอย่างมีความสุข ภายใต้แนวคิด "Universal Design" หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

คุณ "มัต" อนันต์ วงศ์อารี ผู้พิการทางสายตา เวลาเดินทางไปไหนก็จะมีครอบครัวอยู่เคียงข้างเสมอ แต่วันนี้คุณมัตจะลองเดินทางด้วยการขึ้นรถบริการ และใช้พื้นที่สาธารณะโดยลำพัง