ยุติความรุนแรง

ชุมชน สังคม

ตลาด เข้าไปช่วย 30s

ยุติความรุนแรง

โฆษณาร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เพื่อแสดงตัวต่อสาธารณะว่า ไม่เห็นด้วยต่อความรุนแรงต่อผู้หญิงและอยากให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง  จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ ระบุว่า ร้อยละ 35 หรือมากกว่า 1 ใน 3 ของผู้หญิงทั่วโลก เคยถูกทำร้ายร่างกายและ/หรือถูก ล่วงละเมิดทางเพศ ในปี 2556 พบมีผู้หญิงและเด็กถูกทำร้ายถึงขั้นได้รับบาดเจ็บ ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล รวม 31,886 ราย หรือ 87 คนต่อวัน ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงนี้ มีความร้ายแรง แต่ที่ผ่านมา คนในสังคมจำนวนไม่น้อย ยังมีความคิดความเชื่อที่ไม่เอื้อต่อการแก้ปัญหา เช่น คิดว่า ความรุนแรงในชีวิตคู่หรือในครอบครัวเป็นปัญหาส่วนตัว หรือคิดว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นเรื่องน่าอับอายสำหรับผู้หญิงที่ถูกกระทำ ขณะที่กลไกของรัฐหลายด้านเอง ก็ยังต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะการทำงาน เพื่อเป็น ที่พึ่งของผู้ประสบปัญหาและสามารถป้องกันปัญหาในระยะยาวด้วย การจะแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย และจะแก้ไขให้ได้ผล ควรเริ่มจากการที่คนในสังคมตระหนักและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาดังกล่าว

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ความรุนแรง,ผู้หญิง
1 มกราคม 2551

จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ ระบุว่า ร้อยละ 35 หรือมากกว่า 1 ใน 3 ของผู้หญิงทั่วโลก เคยถูกทำร้ายร่างกายและ/หรือถูก ล่วงละเมิดทางเพศ ในปี 2556 พบมีผู้หญิงและเด็กถูกทำร้ายถึงขั้นได้รับบาดเจ็บ ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล รวม 31,886 ราย หรือ 87 คนต่อวัน ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงนี้ มีความร้ายแรง แต่ที่ผ่านมา คนในสังคมจำนวนไม่น้อย ยังมีความคิดความเชื่อที่ไม่เอื้อต่อการแก้ปัญหา เช่น คิดว่า ความรุนแรงในชีวิตคู่หรือในครอบครัวเป็นปัญหาส่วนตัว หรือคิดว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นเรื่องน่าอับอายสำหรับผู้หญิงที่ถูกกระทำ ขณะที่กลไกของรัฐหลายด้านเอง ก็ยังต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะการทำงาน เพื่อเป็น ที่พึ่งของผู้ประสบปัญหาและสามารถป้องกันปัญหาในระยะยาวด้วย การจะแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย และจะแก้ไขให้ได้ผล ควรเริ่มจากการที่คนในสังคมตระหนักและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาดังกล่าว