รายการโทรทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์สังคม

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

ผีเสื้อกระพือปีก ตอน โรงเรียน พ่อ แม่ ลูก

รายการโทรทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์สังคม

รายการที่นำเสนอเรื่องราวของคนที่คิดและลงมือทำกิจกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคม การคิดและการกระทำของผีเสื้อรับเชิญในแต่ละตอนนั้นเปรียบได้กับการกระพือปีก แต่การกระพือปีกเพียงลำพังคงไม่สามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างทันทีทันใดได้ แต่ถ้าคนในชุมชนในสังคมรวมถึงคนทั้งประเทศร่วมกันกระพือปีก นั่นอาจเป็นการสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2553

เพราะครอบครัวคือพื้นฐานของทุกสิ่งในสังคม ครูณาผู้ซึ่งเห็นความสำคัญจึงได้ตั้งโรงเรียน พ่อ แม่ ลูกขึ้น และภายในโรงเรียนจะสอนอะไร และมีธีสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวอย่างไร ติดตามได้ใน ผีเสื้อกระพือปีก ตอน โรงเรียน พ่อ แม่ ลูก