สุขภาพ ปัจจัยเสี่ยง

สุขภาพ

พุงทั้งนั้น

สุขภาพ ปัจจัยเสี่ยง

สุขภาพ

download 633
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : สุขภาพกาย,อารมณ์
1 มกราคม 2551

ในปัจจุบันปัจจัยที่่ส่งผลทำให้เกิดโรคอ้วนและอ้วนลงพุงมีหลากหลายดังนั้นการจัดการปัญหาจำเป็นต้องมีนโยบายและยุทธศาตร์ให้ครอบคลุมเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยการรณรงค์ให้สังคมไทยตระหนักถึงปัญหาโรคอ้วนและอ้วนลงพุง ให้รับรู้และเข้าใจ ป้องกันด้วยหลัก 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์