ลดพุง ลดโรค

สุขภาพกายใจ

The Firm องค์กรซ่อนอ้วน 2 ตอนที่ 2 เปิดตัว 2 องค์กร

ลดพุง ลดโรค

รายการโทรทัศน์เพื่อสื่อสารรณรงค์สร้างความรู้การลดพุงลดโรค ในรูปแบบรายการเรียลลิตี้ตามติดชีวิตคนใน 2 องค์กร ได้แก่ SCG และกรมอนามัย  ที่มีภารกิจที่ต้องพิชิตเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้ภายใน3 เดือน มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีที่ยั่งยืน

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : สุขภาพ , อ้วน , ออกกำลังกาย , อาหาร, ลดพุงลดโรค, NCDs, เรียลลิตี้
1 ตุลาคม 2557

จากบทเรียน 5 ข้อของ “ซูเปอร์จิ๋ว” ในเรื่องการจัดการองค์กรไร้พุง    ทำให้เกิดความต่อเนื่อง           มาสู่ “องค์กรซ่อนอ้วน ภาค 2”  โดยเริ่มต้นจาก “แฟนคลับ” รายการ 3 คน ที่เกิดการปรับเปลี่ยนตนเอง จนเป็นพฤติกรรมยั่งยืน  สู่การเปิดตัว 2 องค์กร ที่รายการจะตามติดชีวิต นั่นคือ “กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข”   ในฐานะองค์กรต้นแบบลดพุง  และวิถีชีวิตแบบข้าราชการ   โดยมีอธิบดีกรมอนามัย เป็นผู้นำที่เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรไร้พุง “บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด” หรือ “เอสซีจี” ในฐานะบริษัทขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนเรื่องสุขภาพแก่พนักงาน