ธนาคารจิตอาสา

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

timebank

ธนาคารจิตอาสา

สสส. ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่จะร่วมผลักดันให้สังคมไทยเป็น “สังคมจิตอาสา” และปลูกฝังแนวคิดให้ประชาชนเป็น “พลเมืองอาสา” ที่พร้อมจะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในทุกสถานการณ์

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ชุมชน,อาสา,ปันเวลา
1 มกราคม 2554

ระบบฝากเวลา (Time Bank) : เป็นระบบสนับสนุนการทำงานอาสา ที่เข้าถึงได้ทาง Internet ให้อาสาสมัครได้แสดงความตั้งใจจะใช้เวลาเพื่อทำงานอาสา ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมกับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม พัฒนาระบบสนับสนุนโอกาสการเข้าถึงงานอาสาคือ ธนาคารจิตอาสา หรือ TIMEBANK เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงของประชาชนที่สนใจอยากทำงานช่วยเหลือสังคม ผ่านเว็บไซต์ www.jitarsabank.com