คุ้มครองผู้บริโภค

อื่นๆ

สัญญาไม่เป็นสัญญา ตอน ตึกสูงในซอยเล็ก

คุ้มครองผู้บริโภค

สารคดีถ่ายทอดบทเรียนการต่อสู้ของผู้บริโภค..ที่ไม่ยอมจำนนต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ เพื่อพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ ในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพมีความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2556

เมื่อการก่อสร้างโรงแรมระดับ5ดาวในซอยแคบอย่างร่วมฤดีส่งสัญญาณว่าอาจจะเป็นอาคารที่ผิดกฎหมายเพราะถนนกว้างไม่ถึง10เมตรชาวบ้านจึงรวมตัวกันลุกขึ้นตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานเขต พบเงื่อนงำที่ไม่โปร่งใสซึ่งนำไปสู่การฟ้องร้องหน่วยงานภาครัฐในที่สุดศาลมีคำพิพากษาให้ประชาชนเป็นฝ่ายชนะคดี กลายเป็นบรรทัดฐานให้สังคมได้เรียนรู้ว่า อาคารใหญ่ในซอยแคบจะใหญ่เกินกฎหมายไม่ได้