งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

Cartoon สนุกได้ไม่แพ้เหล้า งดเหล้าวันพระ

งดเหล้าเข้าพรรษา

แนวคิดการทำให้เทศกาลงานบุญ เป็นงานที่ปลอดเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นับเป็นแนวคิดที่ควรสร้างให้เกิดจิตสำนักในชุมชน เพราะนับเนื่องในอดีตที่ชุมชนจัดเทศกาลงานบุญมักมีเครื่องดื่มมึนเมามาร่วมในงานด้วยเสมอ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,เข้าพรรษา,ศาสนา
1 มกราคม 2555

ปัจจุบัน สถานการณ์การตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มีการทำการตลาดในรูปแบบจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ให้การสนับสนุนงานเทศกาลต่างๆมากมาย ทำให้ในงานมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดผลเสียต่างๆที่ตามมามากมาย เช่น อุบัติเหตุ, ทะเลาะวิวาท, การล้วงละเมิดทางเพศ, เศรษฐกิจ เป็นต้น และเพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้น จึงได้เกิดงานรณรงค์ให้มีการจัดเทศกาลงานบุญปลอดเหล้าเกิดขึ้น โดยที่มุ่งเป้าไปสู่การสนับสนุนให้เหล่าประธานผู้จัดงาน หรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจจัดงานเทศกาลต่างๆเข้าร่วมการจัดเป็นเทศกาลงานบุญปลอดเหล้า