เขตปลอดบุหรี่

บุหรี่

Cartoon หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

เขตปลอดบุหรี่

บุหรี่

download 835
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : บุหรี่
1 มกราคม 2555

ภาครัฐมีการออกประกาศกำหนดให้สถานที่ต่างๆ เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ โดยประกาศดังกล่าวจะแบ่งสถานที่เป็น 2 ลักษณะ คือ สถานที่ที่ห้ามมีการสูบบุหรี่ทั้งหมด และสถานที่ที่สามารถสูบบุหรี่ได้แต่ต้องจำกัดบริเวณ และมีป้ายแจ้งชัดเจน ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย