สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

พ่อแม่สู้สู้ ตอน 10 ลูกรักนักประหยัด

สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก

วาไรตี้ ทอล์ค เชียร์ ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ สร้างความมั่นใจ และ กระตุ้นกำลังใจในการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ ให้พ่อแม่รู้ว่า พ่อแม่สำคัญที่สุด! พ่อแม่ทำได้!! พ่อแม่สู้สู้!!!

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 ตุลาคม 2557

เมื่อลูกน้อยของเราอยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่เกินตัว  ถึงแม้จะมีอยู่แล้วก็ยังอยากได้ชิ้นใหม่อีก  การเก็บออมในวัยเด็กควรเริ่มต้นจากตรงไหน?  แล้วจะสอนอย่างไรให้ลูกรู้คุณค่าของสิ่งที่มีอยู่?