สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

พ่อแม่สู้สู้ ตอน 13 ลูกที่มีความต้องการพิเศษ

สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก

วาไรตี้ ทอล์ค เชียร์ ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ สร้างความมั่นใจ และ กระตุ้นกำลังใจในการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ ให้พ่อแม่รู้ว่า พ่อแม่สำคัญที่สุด! พ่อแม่ทำได้!! พ่อแม่สู้สู้!!!

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 ตุลาคม 2557

เมื่อลูกรักเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ พ่อแม่ควรมีวิธีคิดอย่างไร?  และควรทำยังไง ให้ลูกรู้จักโลก  รู้จักสังคม  เพื่อมีพัฒนาการที่ดี  และในทางกลับกัน ถ้าลูกเรามีเพื่อนเป็นเด็กที่มี ความต้องการพิเศษล่ะ พ่อแม่ควรจะสอนอย่างไรให้เขาอยู่ร่วมกันได้