วัยรุ่นไม่ประมาทฤทธิ์แอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์

น้ำเย็น-โปเตโต้

วัยรุ่นไม่ประมาทฤทธิ์แอลกอฮอล์

โฆษณารณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วัยมันส์รู้ทันแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแอลกอฮอล์ให้เด็กและเยาวชนไทย

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วัยรุ่น,เหล้า,รับน้อง,ปั๊บ,โปเตโต้
1 มกราคม 2554

วัยรุ่น วัยแห่งความสนุกสนาน วัยแห่งการทดลองสิ่งใหม่ วัยแห่งการเรียนรู้สู่โลกใหม่ และจะเป็นทางที่สดใส สวยงามหรือมืดมนก็ขึ้นอยู่กับการเลือกของตัวเอง และคนที่ชี้นำไปในทางที่ถูกต้อง และต้องตั้งอยู่ในสติ ความไม่ประมาท ใส่ใจตัวเอง เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ไม่ทิ้งไปอย่างไร้ค่ากับแอลกอฮอล์