ชุมชน

ครอบครัว ชุมชน สังคม

ออมสิน

ชุมชน

ครอบครัว ชุมชน สังคม

download 1,225
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ครอบครัว,ขยะ,ความยากจน,เชียงใหม่,GTH,แจ็ค
1 มกราคม 2552

“ปฏิบัติการเชียงใหม่เอี่ยม” ปฏิบัติการสร้างการเปลี่ยนแปลง 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การร่วมลดปริมาณขยะให้ได้ 30%, การสร้างพฤติกรรมใหม่ในการร่วมลดการปล่อยน้ำเสียลงคลอง และสร้างพลังการบริโภคอาหารอินทรีย์ เกิดแหล่งการเข้าถึงได้ 99 แห่ง เพื่อคนเชียงใหม่ทุกคน