งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

สุขเลิกเหล้า ฟุตบอล

งดเหล้าเข้าพรรษา

‘สุขเลิกเหล้า เข้าพรรษานี้..เริ่มเลย’ เป็น key marketing message ในการโปรโมทให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วหันมาทำบุญ หรือดูแลลูกๆ แทน

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,ออกกำลังกาย
1 กรกฏาคม 2552

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี 2554 ได้มีการสำรวจประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปที่มีอยู่ประมาณ 54 ล้านคน พบว่าในจำนวนนี้ดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 17 ล้านคน การดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้ปัญหาทางกายและจิตใจ สร้างปัญหาทั้งในการงานและการเงิน ทำให้เกิดปัญหาทั้งกับตนเองและสมาชิกในครอบครัว