Universal Design

ชุมชน สังคม

เมืองใจดี - บ้านใจดี

Universal Design

AD Sook เล่ม 10

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2556

แคมเปญรณรงค์ผลักดันให้เกิดการดำเนินการออกแบบปรับปรุงพื้นที่สาธารณะโดยยึดหลัก Universal design ในกรุงเทพมหานครและประเทศไทย