ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

แอลกอฮอล์

ไม่จริงใจ

ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

กิจกรรมรณรงค์ “ให้เหล้า=แช่ง”ที่ผ่านมามีแนวโน้มประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ควรนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นของขวัญ เพราะเป็นการให้สิ่งที่เป็นโทษแก่ผู้อื่น

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,รวย
1 มกราคม 2551

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ “ให้เหล้า=แช่ง”ที่ผ่านมามีแนวโน้มประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นของขวัญ เป็นการให้สิ่งที่เป็นโทษแก่ผู้อื่น แต่ก็ยังมีผู้คนส่วนหนึ่งยังให้เหล้าเป็นของขวัญ จึงจำเป็นต้องมีกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ ลดการให้เหล้าเป็นของขวัญลงได้อย่างน่ายินดี เพราะส่วนใหญ่ตระหนักแล้วว่า น้ำเมาไม่ควรเป็นของขวัญ ให้คนที่เรารัก เพราะนอกจากทำร้ายสุขภาพแล้ว อาจทำให้คนที่รับของขวัญประสบเคราะห์กรรมที่รุนแรง ถึงเสียชีวิต หรือพิการตลอดชีวิต