วัยรุ่นไม่ประมาทฤทธิ์แอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์

เธอเปลี่ยนไป

วัยรุ่นไม่ประมาทฤทธิ์แอลกอฮอล์

โฆษณารณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วัยรุ่นอย่าประมาทฤทธิ์แอลกอฮอล์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแอลกอฮอล์ให้เด็กและเยาวชนไทย วัยรุ่น วัยแห่งความสนุกสนาน วัยแห่งการทดลองสิ่งใหม่ วัยแห่งการเรียนรู้สู่โลกใหม่ และจะเป็นทางที่สดใส สวยงามหรือมืดมนก็ขึ้นอยู่กับการเลือกของตัวเอง และคนที่ชี้นำไปในทางที่ถูกต้อง และต้องตั้งอยู่ในสติ ความไม่ประมาท ใส่ใจตัวเอง เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ไม่ทิ้งไปอย่างไร้ค่ากับแอลกอฮอล์

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,วัยรุ่น,ไอซ์,พลพล
1 มกราคม 2548

วัยรุ่น วัยแห่งความสนุกสนาน วัยแห่งการทดลองสิ่งใหม่ วัยแห่งการเรียนรู้สู่โลกใหม่ และจะเป็นทางที่สดใส สวยงามหรือมืดมนก็ขึ้นอยู่กับการเลือกของตัวเอง และคนที่ชี้นำไปในทางที่ถูกต้อง และต้องตั้งอยู่ในสติ ความไม่ประมาท ใส่ใจตัวเอง เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ไม่ทิ้งไปอย่างไร้ค่ากับแอลกอฮอล์