วัยรุ่นอย่าประมาทฤทธิ์แอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์

ใจอย่างเดียว

วัยรุ่นอย่าประมาทฤทธิ์แอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์

download 615
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,วัยรุ่น,กวาง,AB Normal
1 มกราคม 2553

วัยรุ่น วัยแห่งความสนุกสนาน วัยแห่งการทดลองสิ่งใหม่ วัยแห่งการเรียนรู้สู่โลกใหม่ และจะเป็นทางที่สดใส สวยงามหรือมืดมนก็ขึ้นอยู่กับการเลือกของตัวเอง และคนที่ชี้นำไปในทางที่ถูกต้อง และต้องตั้งอยู่ในสติ ความไม่ประมาท ใส่ใจตัวเอง เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ไม่ทิ้งไปอย่างไร้ค่ากับแอลกอฮอล์