ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

ยุงลาย 1 ตัว ออกลูกได้ 500 ตัว!

ป้องกันโรคติดต่อ

Title: ขยายพันธุ์ กรมควบคุมโรคร่วมกับ สสส. สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า ภายใต้แคมเปญ เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย

 

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย , ไข้เลือดออก
6 พฤศจิกายน 2560

วัตถุประสงค์ของสื่อรณรงค์นี้ต้องการให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความน่ากลัวของการขยายพันธุ์ของยุงลาย จึงได้ออกแบบหนังรณรงค์ให้มีความแปลกตา จึงทำให้ข้อมูลเรื่องการออกลูกของยุงลาที่แตกต่างจากข้อเท็จจริงที่ "ยุงลายออกลูกเป็นไข่ ฝักตัว 2-3 วันจนเป็นลูกน้ำ แล้วฝักตัวอีก 4-5 วันจนเปลี่ยนเป็นตัวโม่งอีก 1-2 วัน แล้วจึงกลายพันธุ์ยุง"