ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

วิธีกันยุงลายวางไข่ ปิดฝาโอ่งให้สนิท!

ป้องกันโรคติดต่อ

Title: ฝาโอ่ง แคมเปญเอาจริงให้ยุงสิ้นลาย กรมควบคุมโรคร่วมกับ สสส. สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า ภายใต้แคมเปญ เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย

 

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย , ไข้เลือดออก
6 พฤศจิกายน 2560