งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

อื่นๆ

Thaihealth's Talk : ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์

งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

เทปบันทึกจาก ThaiHealth's Talk เวทีสร้างแรงบันดาลใจ จาก 13 นักสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมจากหลากหลายสาขาอาชีพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สสส. การเดินทางของความสุข เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
6 พฤศจิกายน 2560

เทปบันทึกจาก ThaiHealth's Talk เวทีสร้างแรงบันดาลใจ จาก 13 นักสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมจากหลากหลายสาขาอาชีพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สสส. การเดินทางของความสุข เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ