จิตอาสาพลังแผ่นดิน

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

ขาดทุนคือกำไร มีจริงหรือ? (English Subtitle)

จิตอาสาพลังแผ่นดิน

สสส. และภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านงานอาสา อย่างธนาคารจิตอาสา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอย่างบริษัทแสนรู้ สตาร์ทอัพอันดับ 1 ของไทย ด้านการพัฒนาซอฟแวร์วิเคราะห์ข้อมูลบนสังคมออนไลน์ และผู้เชี่ยวชาญด้านงานการสื่อสารอย่างฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมของ สสส. มาร่วมคิด ร่วมสร้างเวปไซต์ palangpandin.com ที่จะช่วยจุดประกายก่อให้เกิด "จิตอาสา" ทั่วทั้งแผ่นดินอย่างเป็นรูปธรรม เป็นพื้นที่สำหรับศูนย์กลางงานอาสาแล้ว 

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
9 พฤศจิกายน 2560

สสส. และภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านงานอาสา อย่างธนาคารจิตอาสา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอย่างบริษัทแสนรู้ สตาร์ทอัพอันดับ 1 ของไทย ด้านการพัฒนาซอฟแวร์วิเคราะห์ข้อมูลบนสังคมออนไลน์ และผู้เชี่ยวชาญด้านงานการสื่อสารอย่างฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมของ สสส. มาร่วมคิด ร่วมสร้างเวปไซต์ palangpandin.com ที่จะช่วยจุดประกายก่อให้เกิด "จิตอาสา" ทั่วทั้งแผ่นดินอย่างเป็นรูปธรรม เป็นพื้นที่สำหรับศูนย์กลางงานอาสาแล้ว

เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้คนทั่วไปได้มีประสบการณ์งานอาสา เพื่อนำไปขัดเกลาตนเอง และเชื่อมโยงโลกในด้านที่ลึกกว่าแค่การทำงานอาสาโดยทั่วไป ภายใต้ แนวคิด "ลงแรง จองวัน ปันของ" 3 หัวใจหลักของ "จิตอาสา พลังแผ่นดิน"

1. ลงแรง เป็นบริการเชื่อมต่อจากธนาคารจิตอาสา โดยผู้ที่สนใจทำงานอาสาสามารถเข้าไปเลือกงานตามความสนใจในช่วงเวลาที่สะดวก ซึ่งมีองค์กรที่เปิดรับงานอาสาอยู่ในธนาคารจิตอาสากว่าร้อยองค์กร โดยองค์กรเหล่านี้ล้วนเป็นองค์กรที่มีคุณภาพได้รับการคัดเลือกและยืนยันแล้วว่า ทุกงานอาสาที่เปิดรับจะกลับไปเป็นประโยชน์กับสังคมอย่างแท้จริง สนใจลงแรงคลิก https://www.palangpandin.com/jbank

2. จองวัน เป็นบริการที่ให้บุคคล หรือองค์กรใช้วันสำคัญของตนเอง เช่นวันเกิด วันก่อตั้งองค์กร ฯลฯ ในการเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดี โดยอาจเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมรูปแบบที่จากเดิมเป็นการจัดเลี้ยง ฉลอง สังสรรค์ มาเป็นการทำกิจกรรมอาสา หรือเพิ่มกิจกรรมงานอาสาเข้าไปในวันสำคัญ อีกทั้งสามารถชักชวนผู้อื่นให้มาร่วมในกิจกรรมทำดีของเรา เพื่อให้ทั้ง 365 วันในปฏิทิน เป็น 365 วันทำดี ที่เราสามารถเลือกเองได้ ซึ่งหากเลือกวันได้แล้ว แต่ยังคิดไม่ออกว่าจะทำกิจกรรมอาสาอะไร ในฟังก์ชันนี้ก็จะมี 9 แนวทางงานอาสาที่จะทำให้เราออกแบบงานอาสาของเราเองได้ง่ายขึ้น สนใจจองวันคลิก https://www.palangpandin.com/365days

3. ปันของ เป็นบริการที่จะนำผู้ต้องการให้ มาพบกับผู้ต้องการรับ อย่างถูกคน ถูกของ และถูกเวลา หลายครั้งที่องค์กร หรือมูลนิธิต่าง ๆ ได้รับของบริจาคมาอย่างมากมายเกินความจำเป็นแต่ไม่เกิดประโยชน์ ในขณะที่บางพื้นที่ขาดแคลน แต่ไม่มีผู้บริจาค ฟังก์ชั่น "ปันของ" จะเป็นสื่อกลางให้องค์กรหรือมูลนิธิที่ไม่แสวงผลกำไรที่ต้องการสิ่งของเครื่องใช้ มาระบุจำนวนและความต้องการ เพื่อให้บุคคลทั่วไป รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ได้ทราบถึงความต้องการ และสามารถทำให้การบริจาค และสิ่งของที่บริจาคเกิดประโยชน์แก่ผู้รับอย่างแท้จริง สนใจปันของคลิก https://www.palangpandin.com/wishlist