เลิกเหล้ายุติความรุนแรง

แอลกอฮอล์

คติประจำใจ

เลิกเหล้ายุติความรุนแรง

แอลกอฮอล์

download 691
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,ความรุนแรง,ครอบครัว,ชุมชน,มูลนิธิเพื่อนหญิง
1 มกราคม 2549

ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน เช่นต่อตัวผู้ดื่มเอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว การว่างงาน การตกงาน ปัญหาสุขภาพเกิดโรคแทรกซ้อนทางร่างกายและจิตใจที่เรื้อรังและรุนแรง ผลกระทบต่อครอบครัวเช่น เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การหย่าร้าง ครอบครัวแตกแยก ทะเลาะวิวาท ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การว่างงาน การทะเลาะวิวาทในชุมชน