Social marketing knowledge

อื่นๆ

อะไรคือ การตลาดเพื่อสังคม?_4.20 นาที (English Subtitle)

Social marketing knowledge

เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สสส. หน่วยงานการตลาดเพื่อสังคมได้จัดทำคลิปวีดีโอนี้เพื่อใช้ในการบอกเล่าถึงส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารแคมเปญรณรงค์ของสสส. เช่น งดเหล้าเข้าพรรษา ให้เหล้าเท่ากับแช่ง ลดพุงลดโรค เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักมากขึ้น และเข้าใจถึงการขับเคลื่อนงานของสสส.

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : 15 ปี สสส. ,การตลาดเพื่อสังคม ,Social Marketing
6 พฤศจิกายน 2560