สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

โฆษณารณรงค์แคมเปญสิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก ชุดนม ความยาว 30 วินาที

สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก

สสส. กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย มองเห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของเด็กในช่วงปฐมวัยนี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาทองที่สมองและร่างกายมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด แต่จากสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย (0-5ปี) ในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมาพบว่า ราว 1 ใน 3 ของเด็กเล็กในประเทศนั้นมีพัฒนาการด้านต่างๆ ล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา ปฏิภาณไหวพริบ หรือการเข้าสังคม ซึ่งส่งผลต่อระดับสติปัญญาและการเรียนรู้ด้านต่างๆ ตามมา

โครงการ ‘สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก’ จึงเกิดขึ้นด้วยเป้าหมายสร้างแรงกระตุ้นให้ พ่อแม่ผู้ปกครอง มีความเชื่อมั่นว่าตนเองคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้กับลูกหลาน โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาและเงินทองมากมาย และไม่ต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เกินกำลัง เวลาคุณภาพสำหรับลูกนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกกิจกรรมธรรมดาในชีวิตประจำวันของเรานี่เอง หัวใจสำคัญอยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก และมีลูกเป็นศูนย์กลางของช่วงเวลานั้น...ขอเพียงช่วงเวลาสั้นๆ รวมกันทุกวันก็มีความหมาย ตัวอย่างเช่น การเล่นจ๊ะเอ๋ การเล่นสั้นๆ ง่ายๆ ที่ไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานเท่านั้น แต่ส่งผลดีต่อพัฒนาการในหลายๆด้านอย่างที่ผู้ใหญ่หลายคนไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็นการทำให้เด็กเรียนรู้เรื่องการคงอยู่ของวัตถุต่างๆแม้จะมองไม่เห็น ฝึกการรอคอย รวมถึงเด็กได้ฝึกการคาดเดา และมีความคิดที่ยืดหยุ่น ทั้งยังสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และเด็กจากการเล่นนี้ หรือการหยิบหนังสือนิทานมาอ่านให้ลูกฟัง เพียงแค่สละเวลา 10-15 นาทีก่อนนอนทุกคืน แต่เมื่อปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ ก็นับเป็นสิ่งเล็กๆ ที่รวมกันแล้วมีคุณค่ายิ่งใหญ่ เป็นกิจกรรมแสนง่ายที่ช่วยสร้างให้เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ 

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก , จ๊ะเอ๋, นิทาน
28 มกราคม 2561

สสส. กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย มองเห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของเด็กในช่วงปฐมวัยนี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาทองที่สมองและร่างกายมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด แต่จากสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย (0-5ปี) ในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมาพบว่า ราว 1 ใน 3 ของเด็กเล็กในประเทศนั้นมีพัฒนาการด้านต่างๆ ล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา ปฏิภาณไหวพริบ หรือการเข้าสังคม ซึ่งส่งผลต่อระดับสติปัญญาและการเรียนรู้ด้านต่างๆ ตามมา

โครงการ ‘สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก’ จึงเกิดขึ้นด้วยเป้าหมายสร้างแรงกระตุ้นให้ พ่อแม่ผู้ปกครอง มีความเชื่อมั่นว่าตนเองคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้กับลูกหลาน โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาและเงินทองมากมาย และไม่ต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เกินกำลัง เวลาคุณภาพสำหรับลูกนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกกิจกรรมธรรมดาในชีวิตประจำวันของเรานี่เอง หัวใจสำคัญอยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก และมีลูกเป็นศูนย์กลางของช่วงเวลานั้น...ขอเพียงช่วงเวลาสั้นๆ รวมกันทุกวันก็มีความหมาย ตัวอย่างเช่น การเล่นจ๊ะเอ๋ การเล่นสั้นๆ ง่ายๆ ที่ไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานเท่านั้น แต่ส่งผลดีต่อพัฒนาการในหลายๆด้านอย่างที่ผู้ใหญ่หลายคนไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็นการทำให้เด็กเรียนรู้เรื่องการคงอยู่ของวัตถุต่างๆแม้จะมองไม่เห็น ฝึกการรอคอย รวมถึงเด็กได้ฝึกการคาดเดา และมีความคิดที่ยืดหยุ่น ทั้งยังสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และเด็กจากการเล่นนี้ หรือการหยิบหนังสือนิทานมาอ่านให้ลูกฟัง เพียงแค่สละเวลา 10-15 นาทีก่อนนอนทุกคืน แต่เมื่อปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ ก็นับเป็นสิ่งเล็กๆ ที่รวมกันแล้วมีคุณค่ายิ่งใหญ่ เป็นกิจกรรมแสนง่ายที่ช่วยสร้างให้เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ