กฏหมายเกี่ยวกับการไม่สูบบุหรี่

บุหรี่

โฆษณารณรงค์แคมเปญ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ชุดสูบก่อน 20 ปี ความยาว 30 วินาที

กฏหมายเกี่ยวกับการไม่สูบบุหรี่

ขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ผิดกฎหมาย!!

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : บุหรี่ , พรบ.ควบคุมยาสูบ , เลิกบุหรี่
31 สิงหาคม 2561

จากผลวิจัยพบว่า กว่า 80% ของผู้ที่ติดบุหรี่และยังไม่สามารถเลิกสูบได้ เริ่มสูบก่อนอายุ 20 ปี พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดใน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2530 เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลมากขึ้น โดยมีเนื้อหาหลัก 3 ประการ 1. ห้ามจำหน่ายบุหรี่ให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จากเดิมกำหนดไว้ที่อายุ 18 ปี 2. ห้ามแบ่งจำหน่ายบุหรี่มวน 3. เจ้าของสถานที่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนควบคุมไม่ให้มีการสูบบุหรี่ ในพื้นที่ของตนเองที่ได้กำหนดเป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่