กฏหมายเกี่ยวกับการไม่สูบบุหรี่

บุหรี่

โฆษณาสื่อออนไลน์ เสียงปริศนา ความยาว 2.50 นาที

กฏหมายเกี่ยวกับการไม่สูบบุหรี่

เพราะอากาศบริสุทธิ์เป็นของทุกคน ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : บุหรี่ , พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
17 มกราคม 2562