ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

แอลกอฮอล์

ห่วงใยใคร ไม่ให้เหล้า 15 วินาที

ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

โฆษณารณรงค์ทางโทรทัศน์  โครงการรณรงค์ให้เหล้าเท่ากับแช่ง ปี 2563

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า , ให้เหล้าเท่ากับแช่ง
30 พฤศจิกายน 2563

อวยพรคนที่ห่วงใยได้ง่ายๆ ด้วยการไม่ให้เหล้า ก็ความห่วงใย ยังไงก็มีค่ามากกว่าเหล้า เลือกของขวัญดีๆ ให้แก่กันนะ...