งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

คุณภัทราวดี

งดเหล้าเข้าพรรษา

การจัดโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ สสส. และภาคีได้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างเทศกาลนี้ให้เป็นเทศกาลสำหรับการหยุดพักการดื่มเหล้า...

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,ศาสนา
11 กรกฏาคม 2546

2546 เป็นปีแรกในการสร้างกระแสการงดเหล้าช่วงเข้าพรรษา เพื่อเสนอทางเลือกให้นักดื่มได้ใช้โอกาสนี้ในการงดเหล้า โดยใช้แนวคิด งดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อแม่ โดยมีภาคีพันธมิตรเข้าร่วมโครงการมากมายๆ ส่วนใหญ่จะเป็นภาคีทางศาสนาเช่น เสถียรธรรมสถาน ธรรมกาย สันติอโศก และหน่วยงานภาครัฐและราชการ เช่น กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (กรมอนามัย) สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น การประเมินผลชี้ว่าคนไทยกว่าร้อยละ 80 รับรู้และเห็นด้วยกับการรณรงค์นี้ และมีผู้ดื่มประมาณร้อยละ 20 ที่งดเหล้าในช่วงเวลานี้อันเป็นผลจากการรณรงค์