ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

แอลกอฮอล์

ให้เหล้าเท่ากับแช่งระยะสอง 15s

ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

แอลกอฮอล์

download 1,234
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,สุขภาพกาย,นวย
2 ธันวาคม 2553

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ “ให้เหล้า=แช่ง”ที่ผ่านมามีแนวโน้มประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นของขวัญ เป็นการให้สิ่งที่เป็นโทษแก่ผู้อื่น แต่ก็ยังมีผู้คนส่วนหนึ่งยังให้เหล้าเป็นของขวัญ จึงจำเป็นต้องมีกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง