ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

โฆษณารณรงค์ทางออนไลน์ วัคซีนโควิด 19 ทำหน้าที่อย่างไร?

ป้องกันโรคติดต่อ

โฆษณารณรงค์ทางออนไลน์ โครงการรณรงค์ไวรัสโคโรนา 19

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ช่วยกันสู้โควิด,ป้องกันโรคติดต่อ,โควิด-19,วัคซีน,ไวรัสโคโรน่า,Covid-19,ไทยรู้สู้โควิด,โควิด
30 เมษายน 2564

รู้ไว้เข้าใจก่อนฉีด ! วัคซีนโควิด-19 ทำหน้าที่ยังไง และช่วยเราสู้กับโควิด-19 ได้อย่างไร ?