พิษภัยบุหรี่

บุหรี่

โฆษณารณรงค์ทางออนไลน์ หมอภาคย์เอาชนะบุหรี่ได้อย่างไร

พิษภัยบุหรี่

โฆษณารณรงค์ทางออนไลน์ โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วันงดสูบบุหรี่โลก,เจาะคอ,วัยรุ่น,บุหรี่,พิษภัยบุหรี่,ผมเลิกได้คุณก็เลิกได้,เลิกบุหรี่,สสส, วัยรุ่นเจาะคอ,
31 พฤษภาคม 2564

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ชวนฟังวีรกรรมหน้าเสาธงของหมอภาคย์ แล้วคุณจะรู้ว่า สุดแกร่งแบบนี้ เอาชนะบุหรี่ได้อย่างไร