ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

คลิปให้ความรู้ วัคซีนสู้กับโควิดได้อย่างไร

ป้องกันโรคติดต่อ

คลิปให้ความรู้ โครงการรณรงค์ไวรัสโคโรนา 19

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ช่วยกันสู้โควิด,คนไทยรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม,ช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด19,สสส,วัคซีน,ไวรัสโคโรน่า,Covid-19,ไทยรู้สู้โควิด,โควิด
30 เมษายน 2564

รู้ไว้เข้าใจก่อนฉีด ! วัคซีนโควิด-19 ทำหน้าที่ยังไง
และช่วยเราสู้กับโควิด-19 ได้อย่างไร ?