ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

อินโฟกราฟิก 4 ขั้นตอนการการเข้าสู่ระบบแยกกักตัวที่บ้าน

ป้องกันโรคติดต่อ

อินโฟกราฟิก โครงการรณรงค์ไวรัสโคโรนา 19

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : Home isolation, ชัวร์โควิดและวัคซีน, ช่วยกันสู้โควิด,ป้องกันโรคติดต่อ,โควิด-19,วัคซีน,ไวรัสโคโรน่า,Covid-19,ไทยรู้สู้โควิด,โควิด,รู้ชัวร์โควิดและวัคซีน,กักตัว, แยกตัวที่บ้าน, เตียง, ผู้ป่วยสีเขียว,ผู้ป่วยสีแดง,ผู้ป่วยสีเหลือง
29 กรกฏาคม 2564

สำหรับผู้ป่วยที่ใช้ชุดตรวจโควิด และพบว่าตัวเองติดโควิด แต่อาการน้อยหรือไม่มีอาการ แล้วยังหาเตียงที่โรงพยาบาลไม่ได้ หากสนใจเข้าสู่ระบบแยกรักษาตัวที่บ้าน โดยจะมีโรงพยาบาลคอยดูแลทั้งเรื่องการให้ปรึกษา ติดตามอาการ ยาและอาหาร สามารถเข้าสู่ระบบได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้นะ
หากผลตรวจเป็นบวก สามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนการแยกกักตัวที่บ้านได้ที่
ดาวน์โหลดคู่มือ การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) คลิก