ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

อินโฟกราฟิก การจัดการขยะติดเชื้อ

ป้องกันโรคติดต่อ

อินโฟกราฟิก โครงการรณรงค์ไวรัสโคโรนา 19

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : คู่มือ,คู่มือวัคซีน,วัคซีน,ช่วยกันสู้โควิด,คนไทยรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม,ช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด19,สสส,วัคซีน,ไวรัสโคโรน่า,Covid-19,ไทยรู้สู้โควิด,โควิด
14 สิงหาคม 2564

อีกสิ่งสำคัญเวลาแยกกักตัวที่บ้าน คือ การจัดการขยะติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็น หน้ากาก กระดาษทิชชู่ ชุดตรวจโควิด เป็นต้น ของเหล่านี้หากทิ้งไม่ถูกวิธี อาจทำให้เกิดการกระจายเชื้อในชุมชนได้ ดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ต้องไม่ลืมดูแลคนรอบข้างด้วยนะ
 
ดาวน์โหลดคู่มือ การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) คลิก http://ssss.network/rnzwu