ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

แอลกอฮอล์

ปีนี้ห่วงใยใครไม่ให้เหล้า 30 วินาที (Thai Sub.)

ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

โฆษณารณรงค์ทางโทรทัศน์ ห่วงใยใครไม่ให้เหล้า

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วาระกลาง2565 , เหล้า , ให้เหล้าเท่ากับแช่ง , ห่วงใยใครไม่ให้เหล้า , เฮียนวย , ของขัวญ , ของขวัญปีใหม่
30 พฤศจิกายน 2563

ไม่ให้เหล้า...แล้วเขาให้อะไรกัน ?
เพราะยังมีของขวัญดีๆอีกมากมาย
ที่แทนความห่วงใยของคุณ